Usługi galwaniczne
1. Fosforanowanie
a) cynkowe
2. Cynkowanie
a) pasywacja w kolorze białym
b) pasywacja w kolorze żółtym
c) z lakierowaniem
3. Chromianowanie aluminium
4. Anodowanie
5. Anodowanie z barwieniem na żądany kolor
6. Oksydowanie